Obecné zastupiteľstvo v Divíne uznesením č. 02/2014 zo dňa 12. februára 2014, podľa ustanovenia paragrafu 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Divín
 
a určuje deň konania voľby na 16. apríl 2014 o 15:30 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Divíne.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 20% týždenného pracovného času, t.j. 7,5 hod. týždenne.
 
 

 
Vážení priatelia, návštevníci obce Divín, či náhodní návštevníci internetu, vitajte na stránkach Obce Divín!
 
     Po dlhšom čase Vám sprístupňujeme ich obsah a nahliadnutie do jej jednotlivých častí. Stránky obce Divín sme tematicky rozdelili na stránky týkajúce sa:
 

  

 

     - obce a jej ponuky pre vlastných obyvateľov - www.divin.sk;
     - histórie a pamiatok obce - www.pamiatky.divin.sk;
     - samosprávy a života obce v tejto oblasti - www.samosprava.divin.sk;
     - rekreácie a možností cestovného ruchu v obci - www.rekreacia.divin.sk.

 
     Samostatná časť obecných stránok je venovaná Materskej škole Divín - www.skolka.divin.sk.
 
 

 

     Vzhľadom širokorozvetvenú štruktúru a množstvo informácií, ktoré Vám chceme sprístupniť, obsahové naplnenie stránok nie je zatiaľ v takom stave, ako by si jej štrukúra žiadala. Postupne však budeme jej obsah dopĺňať a preto Vás prosíme o trpezlivosť. 

 

 

 
      Veríme, že sa Vám obsah a štruktúra stránok obce Divín a jej celkovo nový šat bude páciť a bude pre Vás dôstojným sprievodcom, vďaka ktorému sa o obci Divín a živote v nej dozviete to, čo budete potrebovať.
 

 

 
Radi uvítame Vaše pripomienky, či podnety k úpravám a zlešeniam, ktoré prispejú k ešte lepšej prezentácii našej obce. V prípade potreby nás prosíme kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .