Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DivínHľadať
 
 

Informácie pre voliča k Voľbám do orgánov samosprávy obcí Vytlačiť
 

I.

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod.

II.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III.

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bra­tislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má tr­valý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselnýtrestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Divín

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Divíne, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 37 / 2018 zo dňa 27.6.2018 určilo na celé nasledujúce volebné obdo­bie orgánov samosprávy obce 2018 – 2022 počet 9 poslancov obec­ného zastupiteľstva, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.  

V Divíne, dňa 20.7.2018  

                                                                                             Ján Koza, starosta obce

 

Voľby

do orgánov samosprávy obcí

 10.11.2018

Obec Divín podľa § 16 zákona ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov v našej obci k 30.6.2018 bol 2051.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu v Divíne je 200.

 

V Divíne, dňa 20.7.2018                                                                                              Ján Koza, starosta obce     

 

                                                                 

                                                                                                                                                          

Info pre voliča k Voľbám do samosprávy obce info_pre_volica_volby_obce_2018.pdf info_pre_volica_volby_obce_2018.pdf (420.3 kB)

 
 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

ÚvodÚvodná stránka