Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DivínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva DivínVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Divín, ktoré sa uskutoční

dňa 14. marca 2018 o 16:00 hod. /streda/

v sále Kultúrneho domu v Divíne.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Divín.
 4. Návrh na odkúpenie pozemku parcela registra C-KN 1624/2 pre účely individuálnej bytovej výstavby.
 5. Návrh na nakladanie s majetkom obce – budova amfiteátra.
 6. Návrh na obstaranie projektovej dokumentácie:
 7. 6.01 – REKONŠTRUKCIA OZS  VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZDRAVOTNÍCKOU TECHNIKOU.
 8. 6.02 – REKONŠTRUKCIA VYKUROVACEJ SÚSTAVY  ZŠ A MŠ DIVÍN .Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na r. 2018 subjektom vykonávajúcim       verejnoprospešnú činnosť v obci Divín.
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
 10. Úprava príjmov a výdavkov rozpočtu obce Divín na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1.
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácia poslancov
 14. Z á v e r   

 

                                                                                                              Ján Koza, v. r.,                                                                                                               starosta obce


 
 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
164

 
 
 
26

 
 
 
440

 
ÚvodÚvodná stránka