Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DivínHľadať
 
 

Zichyho kaštieľ - Múzeum histórie obce Divín

Zichyho kaštieľ - Múzeum histórie obce Divín

Kaštieľ nádvorie.jpg

Kaštieľ pravdepodobne vznikol na mieste stredovekej kúrie, ktorú dal postaviť niektorý z miestnych zemepánov z rodu Tomajovcov, Losoncziovcov alebo Balassovcov. Imrich III. Balassa dal v roku 1670 postaviť renesančný kaštieľ. Jadrom kaštieľa bola pôvodne jednoposchodová hranolová budova, excentricky umiestnené pri západnom múre vonkajšieho bastiónového opevnenia. Opevnenie bolo postavené na štvorcovom pôdoryse, takže vytváralo okolo ústrednej budovy rozľahlé nádvorie.  Hradné múry s jedným radom štrbinových strieľní boli na nárožiach zosilnené prevýšenými bastiónmi. V strede severného hradného múru bola brána. Okolo kaštieľa bola pravdepodobne priekopa napĺňaná vodou z neďalekého potoka s výnimkou južnej strany, kde sa priamo múry opierajú o svah hradného kopca. Už z toho stručného opisu je zjavné, že kaštieľ v tej forme, ako ho Balassa dal postaviť, mal mať v prvom rade fortifikačnú funkciu. Zemepán býval v obytnej budove, posádka a služobníctvo v bastiónoch rozdelených drevenými povalami na tri etáže.  Takéto spojenie obytného poslania s fortifikačnou funkciou vyplývalo na jednej strane z nepokojných čias 17. storočia, keď hrozili vpády Turkov i vpády cisárskych a protihabsburských vojsk, na druhej strane bolo ovplyvnené požiadavkami majiteľa, ktorý považoval pobyt v kaštieli len za prechodný, napriek tomu si však musel vytvoriť podmienky pre obranu, lebo za svoje vyčíňanie mohol každú chvíľu očakávať odvetu od poškodených susedov.     

img035.jpg  Opevnený kaštieľ má pravidelný, približne štvorcový pôdorys. Ústrednou stavbou je dvojkrídlová budova kaštieľa, situovaná v juhozápadnom rohu areálu. Na túto budovu nadväzuje opevnenie, ktoré tvorí obvodová hradba vymedzujúca priestor nádvoria. Nárožia opevnenia spevňujú štyri nárožné bašty. Vstup do areálu je v strede severnej hradby. Je vytvorený vstupnou bránou, ktorá má na východnej strane jednopodlažnú prístavbu. Komplex opevneného kaštieľa dopĺňa torzo predsunutej bašty situovanej na juhovýchodnej strane do svahu hradného vrchu. Najstaršou časťou kaštieľa je bloková obdĺžníková stavba, z ktorej sa zachovali múry čiastočne zahĺbené do prvého podlažia. Tento objekt je možné datovať do predrenesančného obdobia / 14. až 15. storočie /. V rámci ďalších stredovekých a neskorostredovekých úprav vznikli prístavby na východnej a západnej strane. V polovici 16. stor. stredoveká zástavba sídla zanikla a na jej mieste vzniká renesančná dvojpodlažná bloková stavba s pivnicou zahĺbenou do svahu hradného vrchu. Táto stavba získala v roku 1670 neskororenesančné opevnenie s nárožnými baštami, ktoré dal postaviť Imrich III. Balassa. Renesančný vývoj sídla uzatvára dostavba palácového západného krídla realizovaná Adamom Zichym okolo roku 1694.                                                           

Z ďalších stavebných úprav boli najvýraznejšie adaptácia obytnej budovy spojená s výmenou krovu, prestavba bášt spojená s vytvorením okien v obvodových múroch, ktoré nahradili strieľne. Ďalšia výrazná zmena sa uskutočnila začiatkom 20. stor., keď vtedajší majitelia Zichyovci zasypali suterény západného krídla a upravili výšky podláh prvého podlažia. Súčasťou týchto úprav bola aj plošná výmena okien a ostení portálov v obytnej budove kaštieľa. V priebehu 2. polovice 20. stor. boli v kaštieli realizované len menšie úpravy a stavba postupne pustla. Dňa 1.8. 1945 bola rodina grófa Zichyho vyhostená z Divína.Grófsky veľkostatok bol po odchode Zichyovcov zoštátnený a stihol ho nemilý osud. Pôda bola rozparcelovaná a divínska časť sa stala základom pre novoutvorené jednotné roľnícke družstvo (JRD). Po 1.auguste 1945 sídlila v kaštieli Lesná správa a nachádzali sa tu byty pre jej zamestnancov. Neskôr sa opäť kaštiel dostáva do správy JRD. Správa kaštieľa premenila dvor kaštieľa na skladisko umelých hnojív a iného materiálu, obytné priestory na liaheň kurčiat a obilné sklady. Pretože užívatelia sa o kaštieľ nestarali , tak rýchlo začal chátrať. Vzhľadom na zlý stav sa podnájomníci vysťahovali. V rokoch 1969 a 1989 boli vypracované rôzne projekty pre rekonštrukciu kaštieľa ale ani jeden z nich sa nerealizoval. Od roku 1992 je v správe obce Divín. V roku 2010 začala rekonštrukcia kaštieľa s pomocou štrukturálnych fondov a v roku 2014 bol zrekonštruovaný kaštieľ skolaudovaný.

V súčastnej dobe je v priestoroch  Zichyho kaštieľa zriadené Múzeum histórie obce Divín a nádvorie kaštieľa sa využíva na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.    

foto fin.jpg


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka